Adwokat w sprawie rozwodowej.

rozwód

rozwód
rozwód Wrocław

Czy potrzebuje adwokata w sprawie o rozwód?

Takie pytanie zadaje sobie dużo osób decydujących się na rozwód. Wiadomo, że udział pełnomocnika (adwokata lub radcy ) wiąże się z niemałymi kosztami. Poprowadzenie sprawy o rozwód w pierwszej instancji to wydatek na poziomie od kilku od nawet kilkunastu tysięcy zł. Warto zatem przemyśleć taką inwestycję. 

Na podstawie tylko moich doświadczeń zawodowych (prowadzę sprawy o rozwód od ponad 10 lat)  mogę wyróżnić kilka powtarzających się wariantów :

✅Pełnomocnik jest zbędny w następujących sytuacjach kiedy:

➡️ Małżonkowie są zgodni co do rozwodu bez orzekania o winie, nie mają małoletnich dzieci. 

  Najprostszy rozwód to taki, w którym małżonkowie nie są ze sobą skonfliktowani. W pewnym momencie życia zgadzają się z tym, że ich małżeństwo wygasło, a dalsze trwanie w związku nie ma już sensu. W omawianym przypadku małżonkowie nie mają dzieci w ogóle lub te są już dorosłe. Taki pozew rozwodowy można ograniczyć do podstawowych informacji: podania w skrócie do kiedy małżeństwo było udane, kiedy się popsuło i co jest tego przyczyną .  W razie wątpliwości wystarczy konsultacja z prawnikiem.

  ➡️ Małżonkowie są zgodni co do rozwodu, mają małoletnie dzieci, ale wszystkie kwestie rodzicielskie mają ustalone wcześniej. W tym przypadku polecam zasięgnięcie porady prawnika rodzinnego. Należy pamiętać, że kwestie rodzicielskie to: zakres władzy rodzicielskiej, częstotliwość kontaktów z dzieckiem oraz alimenty. Ustalenie tych kwestii wymaga już wiedzy prawniczej.

   

  ✅Pełnomocnik przydaje się w sytuacjach:

  ➡️Kiedy małżonkowie są w konflikcie. Konflikt może dotyczyć samej decyzji o rozwodzie, winy w rozwodzie, kwestii rodzicielskich. Taka sytuacja wymaga już specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa rodzinnego oraz spokoju i wyważenia. Moim zdaniem udział pełnomocnika w rozwodzie, gdzie małżonkowie działają pod wpływem silnych emocji bardzo się przydaje. Pomijając wiedzę- pełnomocnik widzi sprawę na spokojnie, bez emocji. Wiadomo, że emocje bywają złym doradcą. Można wtedy podjąć różne decyzję, których potem się żałuje. Dobry pełnomocnik na pierwszym etapie współpracy powinien podjąć próbę załagodzenia sytuacji. Szczególnie, jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci. Nieocenione w takich sytuacjach są negocjacje przed złożeniem sprawy o rozwód do sądu. Osobiście uważam, że najlepszy rezultat dają spotkania, podczas których każdy małżonek „wyposażony” jest w pełnomocnika. Przeważnie pierwsze kilkanaście minut takiego spotkania to eksplozja emocji małżonków. Potem, kiedy emocje już opadną, można próbować dojść do porozumienia w różniących małżonków kwestiach. 

   

  ✔️Należy pamiętać, że rozwód to nie tylko pozew i odpowiedź na pozew. To też rozprawa/rozprawy. Niestety polska procedura cywilna to pole minowe i nie znając jej reguł łatwo można sobie zrobić krzywdę. (np.prekluzja dowodowa). Na rozprawie przeprowadza się postępowanie dowodowe. W rozwodach jest to często przesłuchanie świadków: rodziny, znajomych małżonków. Zadanie pytania świadkowi to nie lada umiejętność. Pytanie nie może być oświadczeniem, nie może sugerować odpowiedzi, nie może być komentarzem. Czasami strony próbują same zadać pytanie świadkowi, ale często przybiera to postać sporu ze świadkiem odnośnie posiadanej przez niego wiedzy. Pytania stron do świadków bardzo często przybierają postać „wycieczek osobistych”. Takie pytania są niedopuszczalne. Sądy uchylają takie „pytania stron”. Sprawa o rozwód to również tzw. kwestie wpadkowe : zabezpieczenie alimentów, kontaktów, bieżącej pieczy nad dzieckiem. Sprawy o zabezpieczenie to takie mniejsze sprawy wewnątrz sprawy głównej. Postępowanie zabezpieczające często składa się z dwóch instancji ( zażalenie do Sądu Apelacyjnego).

   

  ✔️Sprawa rozwodowa to bardzo rozbudowana materia, o której napisano już wiele publikacji. Nie zachęcam i nie odradzam zaangażowania pełnomocnika do rozwodu. Decyzja o rozwodzie do jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Wyrok rozwodowy często „urządza” byłym już małżonkom wiele lat przyszłego życia. Podobnie jak do samej ceremonii ślubu dobrze jest też odpowiednio przygotować się do zakończenia małżeństwa. 

  Facebook

  Poinformuj znajomych

  Inne artykuły na blogu

  Zadzwoń teraz

  Polityka prywatności i plików cookies

  Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

  Podstawowe dane:

  • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
  • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
  • Adres kontaktowy: ………………………….

  Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

  • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
  • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
  • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

  Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

  §1 Dane osobowe

  1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
  2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
  3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
  4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
  6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
  8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
   • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • prawo do przenoszenia danych,
   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

  §2 Cele i podstawy przetwarzania

  Dane przetwarzane są w następujących celach:

  • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
  • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  §3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

  1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
  2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
  3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
   • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
   • Dostawca oprogramowania księgowego,
   • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
   • Dostawca pakietu biurowego,
   • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
   • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
   • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

  §4 Pliki Cookies

  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
   • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
   • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
  7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

   

  §5 Logi serwera

  1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
  2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
  4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

  Adam Nowak

  radca prawny

  Specjalizuje się w prawie gospodarczym i podatkowym. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej spółek

  Biegle posługuje się językiem angielskim.

  Anna Krajewska

  adwokat

  Specjalizuje się w prawie autorskim. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony dóbr intelektualnych i rejestrowania znaków towarowych.

  Biegle posługuje się językiem angielskim.

  Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…